ครม.ให้วีซ่า ต่างชาติอายุ 50 อัพ มีเงินฝาก 3 ล้าน อยู่ไทยนาน 10 ปี

ครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป พำนักในไทยยาวถึง 10 ปี จากเดิมเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย