เปิดขอวีซ่าอังกฤษ ที่เชียงใหม่อีกแห่ง

พอล บิวท์ อุปทูตสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้เปิดบริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ จ.เชียงใหม่ เพิ่มอีกแห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี เลขที่ 191 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการโดยบริษัทวีเอฟเอส ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าของสหราชอาณาจักร จะช่วยให้การขอวีซ่าสหราชอาณาจักรนั้นเกิดความรวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยผู้ยื่นขอวีซ่าที่ จ.เชียงใหม่ สามารถชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการเสริมแบบพรีเมียมต่างๆได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมถึงบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนภายใน 5 วันทำการ และบริการห้องรับรองพิเศษ นอกจากนี้วีเอฟเอสยังมีบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางมาขอวีซ่าแบบไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าด้วย

“ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในภาคเหนือและต้องการขอวีซ่าไปสหราชอาณาจักรได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น วีเอฟเอสโกลบอลประสบความสำเร็จในการดำเนินการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรทั่วโลก และเราหวังว่าการอำนวยความสะดวกนี้จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น” นายพอลกล่าว.