ครม.ให้วีซ่า ต่างชาติอายุ 50 อัพ มีเงินฝาก 3 ล้าน อยู่ไทยนาน 10 ปี

ครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป พำนักในไทยยาวถึง 10 ปี จากเดิมเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว Long Stay Visa โดยมีหลักเกณฑ์ต้องเป็นชาวต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป
สำหรับกฎเดิมนั้น จากเดิมเคยอนุมัติครั้งละไม่เกิน 1 ปี ครั้งนี้อนุมัติ 10 ปี โดยครั้งที่ 1 ไม่เกิน 5 ปี และสามารถต่ออายุครั้งที่ 2 ได้อีก 5 ปี ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ได้จะต้องมีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังต้องคงบัญชีเงินฝากตามที่แสดงไว้ในธนาคารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันตรวจลงตรา ต้องมีเอกสารประกันสุขภาพระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ในวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ป่วยในไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ปี ซึ่งผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน

ขณะเดียวกัน ผู้ที่จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ จีน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อินเดีย อิตาลี แคนาดา ไต้หวัน เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพ และนิยมพำนักในจังหวัดท่องเที่ยวของไทย