J AND J MEEDEE SERVICES

ยินดีบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า  โดย ทีมงานมืออาชีพ และมากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และ บริการยื่น ขอวีซ่า  ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่านักเรียน ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วน ในการยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผล วีซ่าจากทางสถานทูต

วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON – IMMIGRANT ED

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน

Read More………

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท

Read More……..

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามีไทย /ภรรยาไทย

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตามสามี – วีซ่าติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรมแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี

Read More………

วีซ่า ท่องเที่ยว (Tourist Visa)

การขอวีซ่าประเภท วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสารหลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor)

Read More………

วีซ่าธุรกิจ(NON-B) และ การยื่นขอ Work permit

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

Read More………

รายงานตัวแทน 90 วัน / 90 Day Report to Immigration

ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย  หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ  90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไปรายงานที่ใหนก็ได้ ตามแต่สะดวก และใกล้เคียงกับที่พำนักของท่าน หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรายงาน

Read More………

การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาใน ราชอาณาจักรได้อีก

Read More……..

จดทะเบียนธุรกิจ(Business Registration)

การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการต้องเลือกประเภทการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการที่จะทำ โดยผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า

Read More………

ตั้งสาขา สำนักงานตัวแทน และสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย

เมื่อ บริษัท ข้ามชาติพยายามที่จะสร้างสถานะในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการที่จะสร้างนิติบุคคลแยกต่างหาก เพื่อเหตุผลบางอย่าง บริษัท ข้ามชาติอาจต้องการประเทศไทยสำนักงานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

Read More………

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment)

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้บริการและคำปรึกษาสำหรับกิจการที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่กิจการเริ่มการปรึกษา และศึกษาข้อมูลเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนครั้งแรกจนกระทั่งลูกค้าได้รับบัตรส่งเสริมฯ
มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Read More………

 VISA AND WORK PERMIT SERVICES


OUR OFFICE

31/7 กฤษณาไพรเวท ซิตี้ กรุงเทพกรีฑา 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร. 02-005-4625 มือถือ 096-897-9694 อีเมล์. yossaya.p@gmail.com ไลน์. nulekjeedzzz